Pomagamy odnaleźć zdrowie w ciele  

W Centrum Osteopatii Osteoklinika w Warszawie nasz wykwalifikowany zespół pracuje dla lepszego zdrowia i sprawności pacjentów w każdym wieku, stosując indywidualnie dobraną, sprawdzoną terapię osteopatyczną. Wiedza i doświadczenie naszych osteopatów i naszych osteopatek codziennie pomagają pacjentom pozbyć się bólu, usunąć napięcia w ciele i usprawnić jego funkcje. 

Czym jest osteopatia? 

Jest to metoda diagnozowania i leczenia manualnego szeroko znana i praktykowana w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Twórcą medycyny osteopatycznej był amerykański lekarz Andrew Taylor Still, który 1892 r. w Kirksville, Missouri założył pierwszą na świecie szkołę osteopatii – American School of Osteopathy. Doktor Still dojrzał związek pomiędzy strukturą ciała a jego funkcją, co pozwoliło mu spojrzeć w inny sposób na ciało i jego struktury anatomiczne. Dr Still przykładał ogromną wagę do dogłębnego poznania anatomii oraz biomechaniki ciała. Uważał, że człowiek stanowi jedność umysłu, ciała (materii) i ruchu. Ruch, charakteryzujący organizmy żywe, jest kluczowy w diagnostyce osteopatycznej – zdrowa tkanka posiada pewną fizjologiczną ruchomość. Osteopata w badaniu osteopatycznym sprawdza, gdzie w ciele brakuje naturalnej ruchomości, a w trakcie terapii osteopatycznej tę ruchomość przywraca. 

Osteopatia opiera się na podstawowych dziedzinach nauki, przede wszystkim na anatomii oraz fizjologii człowieka. Jednocześnie zakłada, że na harmonijne funkcjonowanie organizmu składają się dobrostan ciała i umysłu. Poz tym, każdy organizm dąży do zdrowia. Czasami proces ten ulega zaburzeniu w wyniku pojawienia się napięć w strukturach ciała, tzw dysfunkcji osteopatycznych. W życiu codziennym na ciało działa szereg czynników mogących powodować dysfunkcje osteopatyczne. Są to np.: statyczne przeciążenia podczas długotrwałego utrzymywania złej pozycji ciała, mikro urazy przy aktywności fizycznej, zła dieta czy stres. Kiedy organizm nie radzi sobie z dysfunkcjami, może pojawić się ból lub zaburzenia funkcjonowania w obrębie poszczególnych układów organizmu. Dzięki zabiegom osteopaty, wspomagane są naturalne zdolności organizmu do samoleczenia.

Kim jest osteopata? 

Dyplomowanym osteopatą (D.O.) w Europie może zostać fizjoterapeuta lub lekarz po ukończeniu 5–cio letniego szkolenia z zakresu medycyny osteopatycznej i zdaniu egzaminu klinicznego w jednej z certyfikowanych szkół osteopatii. Osteopaci w Centrum Osteopatii Osteoklinika w Warszawie posiadają tytuł dyplomowanego osteopaty, ukończyli 5-letnie szkolenie lub są w jego trakcie, jednocześnie są czynnymi praktykami z dużym doświadczeniem z pracy z pacjentami. 

Poza umiejętnością precyzyjnego wyczuwania zależności pomiędzy poszczególnymi tkankami organizmu, osteopata posiada również szeroką wiedzę ogólnomedyczną, pozwalającą na wykrycie patologii niekwalifikujących się do leczenia manualnego. W takich wypadkach osteopata kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Jak pracuje osteopata oraz jak wygląda wizyta u tego specjalisty? 

Osteopatię wyróżnia branie pod uwagę i integrowanie różnych poziomów, na których funkcjonuje ciało i gdzie może dochodzić do dysfunkcji. Osteopata pracuje na poziomach:

  • kostnym (układ mięśniowo-szkieletowy), 
  • błonowym (układ powięziowy) 
  • oraz płynowym (układ krwionośny, limfatyczny, płyn mózgowo-rdzeniowy).

Terapia osteopatyczna zaczyna się od szczegółowego wywiadu dotyczącego problemu, z którym przychodzi pacjent, a także ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Osteopata podczas wywiadu zapozna się z posiadanymi badaniami, w tym obrazowymi, ewentualnie je zaleci. Następnie osteopata zajmuje się szczegółową diagnostyką poprzez badanie manualne, w poszukiwaniu kluczowej dysfunkcji powodującej dany problem pacjenta. Do jej wyeliminowania służy szereg technik osteopatycznych stosowanych w zależności od miejsca i poziomu dysfunkcji, dostosowanych indywidualnie do pacjenta. W osteopatii wyróżniamy między innymi techniki:

  • strukturalne (manipulacje, mobilizacje, techniki energii mięśniowej)
  • funkcjonalne (techniki powięziowe, osteopatia trzewna)
  • płynowe (osteopatia czaszkowa).

Komu może pomóc osteopata? 

Z pomocy osteopaty korzystać można w każdym wieku i stanie zdrowia. Techniki stosowane przez osteopatę są nieinwazyjne, bezpieczne i starannie dobrane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i każdej pacjentki. Osteopatia sprawdza się zarówno w stanach bólowych ostrych jak i przewlekłych, a także jako terapia wspomagająca leczenie chorób układu pokarmowego, moczowo – płciowego, oddechowego, endokrynologicznego czy krwionośnego.

W Centrum Osteopatii Osteoklinika w Warszawie nasi osteopaci i osteopatki zajmują się dolegliwościami typowymi dla dzieci w każdym wieku, osób dorosłych i seniorów. Osteopaci pediatryczni w naszym gabinecie pracują z noworodkami już od pierwszych dni życia. Osteopatia ginekologiczna i okołoporodowa, a także fizjoterapia uroginekologiczna to obszary naszej działalności skierowane do kobiet. Osteopatia, w połączeniu z ćwiczeniami prowadzonymi w naszym gabinecie, stanowi skuteczną pomoc dla pacjentów po urazach. 

Specjaliści w Centrum Osteopatii Osteoklinika: nasz zespół