mgr Małgorzata Kuźmicz fizjoterapeutka

Certyfikowana fizjoterapeutka niemowląt metody NDT-Bobath. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajmuje się leczeniem niemowląt i dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią i innymi trudnościami w rozwoju. 

 • Certyfikat Terapia Neurorozwojowa NDT – Bobath 
 • Trójwymiarowa manualna terapia stóp na neurofizjologicznych podstawach wg Barbary Zukunft – Huber
 • Wczesna rehabilitacja dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń
 • Wady postawy u dziecka w wieku przedszkolnym w odniesieniu do zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym. Ocena i badanie postawy u dziecka. Wpływ postawy z uwzględnieniem rozwoju sensomotorycznego. Podstawy terapii. Program domowy oraz przykłady ćwiczeń.
 • Konferencja naukowa Wieloprofilowe podejście do budowania kontroli motorycznej i kontroli postawy u dzieci. Polskie Stowarzyszenie NDT-Bobath.
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa. Forum Praktyków – SKOLIOZY.
 • PNF
 • Kolano dziecięce – więzadło krzyżowe przednie. Sympozjum naukowe w Warszawie.
 • Analiza i terapia dziecka zagrożonego
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowy ( 0-7 lat)
 • Staż w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci
 • Współpraca w zakresie fizjoterapii niemowląt w Fundacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych “Krasnal”
 • Współpraca w zakresie fizjoterapii dzieci w Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym “Hej, Koniku”